Preliminära resultat från forskningsprojekt

Lärare som använde det digitala systemet Invigos använde tiden i klassrummet till att fördjupa diskussionen kring elevernas arbete

En av utgångspunkter utifrån tidigare forskning, när föreliggande studie designades, var att lärare tenderar att överlämna bedömningen till systemet. Hirsh & Lindberg (2015) lyfter bland annat fram att tidigare studier inom området visar att lärarna betraktar det digitala verktyget som en egen aktör som bedömer elevernas lärande genom inbyggda feedback-strukturer. I digitala system där innehåll och struktur är förpacketerat och fördefinierat kan dessa strukturer till viss del styra lärarens undervisning. Lärare överlåter till systemet att välja ut vissa aspekter som ska bedömas och ges feedback på.

Resultatet från föreliggande studie pekar delvis i den riktningen. Däremot visar resultaten att läraren använder tiden i klassrummet till att diskutera och samtal med eleverna kring andra aspekter. I och med att läraren hade goda kunskaper om systemet och dess möjligheter och begränsningar kunde hen avgöra vad och när samt hur hen gav feedback såväl i systemet som i klassrummet. Hen valde således att ge feedback på olika nivåer och utifrån olika aspekter i systemet respektive i klassrummet i mötet med eleverna. Materialet som bearbetats och analyserats visar framförallt att:

  • Systemet styr till viss del fokus för lärarens feedback
  • Feedbacken från läraren sker utifrån olika aspekter när läraren ger feedback

Läs om preliminära resultat från forskningsprojektet: Lärande i digitala miljöer med fokus på formativ bedömning.

Forskningsprojektet – är finansierat av Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse, Stockholms Universitet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *