Formativ bedömning i digitala miljöer

Att bedöma elevernas arbete formativt är positivt för elevernas lärande. Lärare vittnar dock om att det är ett tidsödande arbetssätt. Digitala verktyg skulle kunna möjliggöra att lärarna på ett effektivare sätt kan bedöma elevernas kunskaper. Intresset för att utveckla verktyg för att stötta lärarnas undervisning och elevernas lärande är stort och det finns en uppsjö av system på marknaden. Idag finns det relativt omfattande forskning kring hur lärare använder digitala system i undervisningen. Det saknas till viss del ett kritiskt perspektiv som studerar användningen av digitala system och i vilken mån de eventuellt styr lärarnas undervisning. Det saknas även forskning kring hur lärarna arbetar med formativ bedömning generellt, med eller utan stöd av digitala verktyg. Forskningsprojektet kommer att studera lärarnas undervisning när de använder två digitala system i sitt klassrum.

Mer information

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *