Publications

Latest publications

imgage of the whitepaper
Designing for continuous digital learning experiences

[White paper].

Corporate learning is no longer merely about organising lectures and courses for employees. Learning today is more about designing for learning experiences at the workplace, meaning, among other things, constantly finding ways to evolve while working and to cultivate creative thoughts. … 

 

 

 

Programmering. Introduktion till digital kompetens i grundskolan.

Behöver du mer kunskaper om programmering?
Den här boken visar med många illustrativa exempel vad programmering i skolan kan vara, och hur du som lärare, lärarstudent eller fritidspedagog kan komma igång med programmering. På ett enkelt och inspirerande sätt går författaren igenom grundläggande begrepp inom området och visar att du kan börja där du är, oavsett förkunskaper.

Åkerfeldt, A., Kjällander, S. & Selander, S. (2018). Programmering. Introduktion till digital kompetens i grundskolan. Stockholm: Liber. 

 

 

Åkerfeldt, A. (2018). Designing for continuous digital learning experiences. [White paper]. https://loops.education/business/digital-learning-white-paper

McGrath, C. & Åkerfeldt, A. (2018). Educational Technology (Edtech): Unbounded Opportunities or Just Another Brick in the Wall? In The Digital Disruption of Public Services: An investigative study of the societal impact in Sweden and beyond. Larsson, A & Teigland, R. (eds). In press.

Kjällander, S., Åkerfeldt, A., Parnes, P. & Mannila, L. (2017). Makerspaces Across Settings: Didactic Design for Programming in Formal and Informal Teacher Education in the Nordic countries. In Journal of Digital Learning in Teacher Education. http://dx.doi.org/10.1080/21532974.2017.1387831

Svärdemo Åberg, E., &  Åkerfeldt, A. (2017). Design and recognition of multimodal texts – selection of digital tools and modes in the basis of social and material premises? I Journal of Computers in Education. Vol 4. Issue 3, s 283-306. DOI: 10.1007/s40692-017-0088-3

Omslagsbild till boken. Didaktik i omvandlingens tid. Text, representation, design.
Didaktik i omvandlingens tid. Text, representation, design

Insulander, E., Kjällander, S., Lindstrand, F. & Åkerfeldt, A. (2017). Didaktik i omvandlingens tid. Text, representation, design. Liber: Stockholm 

Nouri, J., Åkerfeldt, A., Fors, U. & Selander, S. (2017). Assessing collaborative problem solving skills in technology-enhanced learning environments – the PISA framework and modes of communication. In International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). (August 2017). 

 

Hernwall, P., Insulander, E., Åkerfeldt, A., Öhman, L. (2016). Bedömning av multimodala elevarbeten – lärares uppfattning om bedömning. I Nygårds, K., & Raymond, T. (red). Navigera i den digitala samtiden. Lärarförlaget.
Kjällander, S., Åkerfeldt A., & Petersen, P. (2016). Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola. Skolverket. http://omvarld.blogg.skolverket.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/oversikt_programmering_i_skolan.pdf
 

Johansson, M., Verhagen, H., Åkerfeldt, A., & Selander, S. (2014). How to Design for Meaningful Learning – Finding the Balance Between Learning and Game Components. In Proceedings of the 8th European Conference on Games Based Learning (ECGLB 2014) (Vol. 1, pp. 216–222). Reading. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-116696

 

Åkerfeldt, A. (2014). Didaktisk design med digitala resurser. En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola. Doctoral thesis. Ladda ner kappan här.

 

Åkerfeldt, A., 
Karlström, P., Selander, S. & 
Ekenberg, L. (2013). Lärande i en digital milö: Observation av 1:1. DSV
 Report
 Series
 No.
13‐007
. Stockholm: Stockholms universitet.

 

Svärdemo-Åberg, E., Åkerfeldt, A. & Selander, S. (2013) Elevers design av representationer inom gymnasieskolans projektarbete. I Syn for skriving; Læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Aamotsbakken, B. & Askeland, N. (red.) Høyskoleforlag.

 

Alexandersson, C., Gårdman, J., Humlesjö, I., Lundsten, E. & Åkerfeldt, A. (2012) Förstudie Ny lärplattform på Södertörns högskola.
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=kurswebben_1314957254561

 

Åkerfeldt, A. & Selander, S. (2011) Exploring educational video game design – meaning potentials and implications for learning. In Handbook of Research on Improving Learning and Motivation through Educational Games: Multidisciplinary Approaches. Felicia, P (Ed). IGI Global.

 

Lindstrand, F. & Åkerfeldt, A. (2009) En förändring av lärandets kontext – aspekter på lärande i gestaltningsarbete med digitala resurser. I Individ, teknik och lärande. Jonas Linderoth (red). Carlssons förlag.

 

Åkerfeldt, A (2009) Elevers interaktion framför datorn“. I Didaktiks design i digital miljö – om lärande, multimodalitet och spel. Selander, S. & Svärdemo-Åberg (red) Liber.

 

Selander, S. & Åkerfeldt, A. (2008). “Learning and meaning making in the virtual space.“ In.Handbook of research on digital information technologies: Innovations, methods, and ethical issues. Hansson, T. (ed). Hershey, PA: Information Science Reference.

 

Åkerfeldt, A. (2007) Betydelsen av kompositionen – om hur ett digitalt användargränssitt kan beskrivas. Paper presenterat på LearnIT-konferens, Säröhus 28-29 maj, 2007.
Selander, S., Åkerfeldt A. & Engström S. (2007). ”Resurser för lärande i en digital miljö – om ’Learning Design Sequences’”. I Tekst i vekst. Knudsen. V. S., Skjelbred, D. & Aamotsbakken, B. (red.).

 

Engström, S. Selander, S. & Åkerfeldt, A. (2006). ”Blir elever kreativa eller förförda av de digitala mediernas möjligheter? Om ”Learning Design Sequences” i det digitala rummet”. I KRUT, nr. 123/124 (3-4/2006).
Engström, S. & Hössjer, A. & Selander, S. & Åkerfeldt, A. (2006) Forskarens öga Om att använda video som metod. Paper presenterat på LearnIT Konferensen 20060515.
Åkerfeldt, A. (2006). Hej Gruppen, – en studie om datorkommunikation. C-uppsats. Stockholms universitet, pedagogiska institutionen.