Publications

Latest publications

Kjällander, S., Åkerfeldt, A., Parnes, P. & Mannila, L. (2017). Makerspaces Across Settings: Didactic Design for Programming in Formal and Informal Teacher Education in the Nordic countries. In Journal of Digital Learning in Teacher Education. (In press) Premanent link when published: http://dx.doi.org/10.1080/21532974.2017.1387831

Svärdemo Åberg, E., &  Åkerfeldt, A. (2017). Design and recognition of multimodal texts – selection of digital tools and modes in the basis of social and material premises? I Journal of Computers in Education. Vol 4. Issue 3, s 283-306. DOI: 10.1007/s40692-017-0088-3

Åkerfeldt, A., Kjällander, S. & Selander, S. (2018). Programmering. Introduktion till digital kompetens i grundskolan. Stockholm: Liber. (In press)

Omslagsbild till boken. Didaktik i omvandlingens tid. Text, representation, design.
Didaktik i omvandlingens tid. Text, representation, design

Insulander, E., Kjällander, S., Lindstrand, F. & Åkerfeldt, A. (2017). Didaktik i omvandlingens tid. Text, representation, design. Liber: Stockholm 

Nouri, J., Åkerfeldt, A., Fors, U. & Selander, S. (2017). Assessing collaborative problem solving skills in technology-enhanced learning environments – the PISA framework and modes of communication. In International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). (August 2017). 

 

Hernwall, P., Insulander, E., Åkerfeldt, A., Öhman, L. (2016). Bedömning av multimodala elevarbeten – lärares uppfattning om bedömning. I Nygårds, K., & Raymond, T. (red). Navigera i den digitala samtiden. Lärarförlaget.

 

Kjällander, S., Åkerfeldt A., & Petersen, P. (2016). Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola. Skolverket. http://omvarld.blogg.skolverket.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/oversikt_programmering_i_skolan.pdf
 

Johansson, M., Verhagen, H., Åkerfeldt, A., & Selander, S. (2014). How to Design for Meaningful Learning – Finding the Balance Between Learning and Game Components. In Proceedings of the 8th European Conference on Games Based Learning (ECGLB 2014) (Vol. 1, pp. 216–222). Reading. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-116696

 

Åkerfeldt, A. (2014). Didaktisk design med digitala resurser. En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola. Doctoral thesis. Ladda ner kappan här.

 

Åkerfeldt, A., 
Karlström, P., Selander, S. & 
Ekenberg, L. (2013). Lärande i en digital milö: Observation av 1:1. DSV
 Report
 Series
 No.
13‐007
. Stockholm: Stockholms universitet.

 

Svärdemo-Åberg, E., Åkerfeldt, A. & Selander, S. (2013) Elevers design av representationer inom gymnasieskolans projektarbete. I Syn for skriving; Læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Aamotsbakken, B. & Askeland, N. (red.) Høyskoleforlag.

 

Alexandersson, C., Gårdman, J., Humlesjö, I., Lundsten, E. & Åkerfeldt, A. (2012) Förstudie Ny lärplattform på Södertörns högskola.
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=kurswebben_1314957254561

 

Åkerfeldt, A. & Selander, S. (2011) Exploring educational video game design – meaning potentials and implications for learning. In Handbook of Research on Improving Learning and Motivation through Educational Games: Multidisciplinary Approaches. Felicia, P (Ed). IGI Global.

 

Lindstrand, F. & Åkerfeldt, A. (2009) En förändring av lärandets kontext – aspekter på lärande i gestaltningsarbete med digitala resurser. I Individ, teknik och lärande. Jonas Linderoth (red). Carlssons förlag.

 

Åkerfeldt, A (2009) Elevers interaktion framför datorn“. I Didaktiks design i digital miljö – om lärande, multimodalitet och spel. Selander, S. & Svärdemo-Åberg (red) Liber.

 

Selander, S. & Åkerfeldt, A. (2008). “Learning and meaning making in the virtual space.“ In.Handbook of research on digital information technologies: Innovations, methods, and ethical issues. Hansson, T. (ed). Hershey, PA: Information Science Reference.

 

Åkerfeldt, A. (2007) Betydelsen av kompositionen – om hur ett digitalt användargränssitt kan beskrivas. Paper presenterat på LearnIT-konferens, Säröhus 28-29 maj, 2007.
Selander, S., Åkerfeldt A. & Engström S. (2007). ”Resurser för lärande i en digital miljö – om ’Learning Design Sequences’”. I Tekst i vekst. Knudsen. V. S., Skjelbred, D. & Aamotsbakken, B. (red.).

 

Engström, S. Selander, S. & Åkerfeldt, A. (2006). ”Blir elever kreativa eller förförda av de digitala mediernas möjligheter? Om ”Learning Design Sequences” i det digitala rummet”. I KRUT, nr. 123/124 (3-4/2006).
Engström, S. & Hössjer, A. & Selander, S. & Åkerfeldt, A. (2006) Forskarens öga Om att använda video som metod. Paper presenterat på LearnIT Konferensen 20060515.

 

Åkerfeldt, A. (2006). Hej Gruppen, – en studie om datorkommunikation. C-uppsats. Stockholms universitet, pedagogiska institutionen.